Naše deti vykročili s Ježišom na krížovú cestu

Ježiš nám v Lukášovom evanjeliu povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý
deň svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9,23) Keďže sa naše deti nemôžu momentálne stretávať na
modlitbe krížovej cesty a ostatných pôstnych aktivitách v pastoračnom centre, rozhodli sa naplniť
Ježišovu výzvu doma. Naše pastoračné asistentky im rozniesli obrázky jednotlivých zastavení krížovej
cesty. „Deti dostali omaľovánky obrázkov krížovej cesty a tiež na nich mali napísanú úlohu, ktorú mali
splniť a tak pomôcť Ježišovi niesť kríž. Bol to ich skutok lásky k Ježišovi, príbuzným a starším ľuďom,“
vysvetlila pastoračná asistentka Kika. „Naše deti dostali napríklad takéto úlohy: Pán Ježiš zomiera na
kríži – pomodlím sa za tých, čo mi ublížili. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž – pomôcť
staršiemu človeku s odnesením nákupu. Pán Ježiš napomína plačúce ženy – opýtať sa mamky
a pozametať, kde mi povie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž – vybrať z práčky bielizeň. …“ Deti sa
okamžite pustili do maľovania zastavení a plnenia úloh. Aby sme im verili, dôkazy nám posielali
fotkou na sociálne siete. Ďakujeme im za ochotu a tiež štedrým darcom za pastelky, voskovky a fixy.

You may also like