Vianočná akadémia

V stredu 28. decembra 2022 si naše deti s vedúcimi krúžkov Cirkevného centra voľného času, Krížová Ves pripravili Vianočnú akadémiu. Na pestrom programe sa podieľali deti z hudobno-speváckeho, tanečného a dramatického krúžku. Zazneli vianočné koledy a vinše v podaní našich najmenších detí, tance našich menších i starších dievčat na moderné vianočné piesne, rómske piesne našich chlapcov zo speváckeho krúžku, tanec menších chlapcov a dievčat „Tri oriešky pre Popolušku“ a na záver divadelná biblická scénka „Ako sa Zachejovi narodil Pán Ježiš“. Na koniec sme si spoločne zaspievali Tichú noc a s modlitbou a požehnaním sme sa rozišli domov. Kvôli kapacitne obmedzeným priestorom sme celú Vianočnú akadémiu hrali o druhej popoludní pre deti a o štvrtej pre ich rodičov, príbuzných a ostatných dospelých. Vianočná akadémia sa všetkým páčila, novonarodený Ježiško nám cez obetavosť, vytrvalosť a šikovnosť našich detí a ich vedúcich krúžkov priniesol radosť, lásku a pokoj. Nech aj Vás všetkých naplní potrebnými milosťami pre život!

You may also like