Slávenie sviatku Hromníc v našom pastoračnom centre

Druhého februára máme  v cirkvi  sviatok  obetovania  PánaJežiša v chráme.  S deťmi  sme si  na tento sviatok  pripravovali farebnú koláž z krepového papierazobrazujúcu  príchod Svätej rodinydo chrámu. V našom pastoračnom centre  pri večernej  sv. omši  kňaz  požehnával  sviece  ktoré si deti aj ostatný  ľudia priniesli. Kňaz ich požehná a tieto  sviečky  potom  zapaľujeme,keď sa modlíme pri  zomierajúcich alebo pri búrke a nepriaznivom počasí. Pri  každej modlitbe je dobre mať  zapálenú  sviečku. Lebo Kristus  je svetlo  sveta  a zapálené sviečka nám symbolizuje, že Ježiš je snami  a má moc zapáliť  naše  srdcia  svojim  svetlom,aby sme všade svietili všade, kam ideme.

Kika Hangurbadžová

You may also like