S Božou pomocou sme začali budovať kaplnku

„Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.“ (Ž 127,1)

S Božou pomocou a požehnaním sme začali budovanie kaplnky v našom pastoračnom centre v Krížovej Vsi. Priestory novej kaplnky by mali vzniknúť predelením našej spoločenskej sály budovy pastortačného centra na kaplnku a menšiu spoločenskú miestnosť slúžiacu na krúžkovú činnosť CCVČ a iné spoločné voľnočasové a kultúrne aktvity. Práce realizujú naši miestni šikovní stavbári, ktorí dávajú do tohto Božieho diela nielen svoje ruky, ale hlavne srdce.

Ďakujeme a prosíme o modlitby na tomto Božom diele.

You may also like