„Hľadajte ma celým svojím srdcom“

Online duchovné obnovy s Jude Antoine

Dve nedeľné popoludnia sme sa pripojili cez Zoom na online modlitbu chvál s prednáškou s laickým misionárom z Malajzie zo Singapuru s Jude Antoine. Slová prednášky s príhovornou modlitbou sa niesli v duchu citátu: „Hľadajte ma celým svojím srdcom.“ (Jer 29,13). 

Na Tretiu pôstnu nedeľu 20. marca 2022 sa začala prednáška slovami povzbudenia k modlitbovej opore ľudí postihnutých vojnou na Ukrajine, keďže podľa Juda a z celosvetového pohľadu sme krajina veľmi blízko tohto vojnového konfliktu. Jude spomenul slová Bohorodičky Panny Márie, ktorá ešte v období komunizmu v súkromných zjaveniach na jednom pútnickom mieste prosila ukrajinský ľud, aby utrpenie, ktoré im spôsobovalo Rusko obetovali za obrátenie tejto krajiny. Božie slovo sa ďalej nieslo v posolstve udalosti z 19. kapitoly Lukášovho evanjelia o Zachejovi. Jemu Ježiš povedal: „Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome.“ (Lk 19,5) Podľa Juda je to jediné miesto v evanjeliu, kde sa Ježiš pozerá „zdola“ na človeka, ktorého uzdravil, alebo oslobodil. Je to postoj Ježišovej hlbokej pokory a poníženosti, aby nás takto pozval k hlbokému a úprimnému pokániu a zmene života.

Po prednáške a modlitbe Jude s radosťou pozdravil našu komunitu z Krížovej Vsi, kde naposledy hlásal evanjelium a spoločne sa s nami modlil modlitbu chvál na Veľkonočnú nedeľu v roku 2012. 

Na Piatu pôstnu nedeľu 3. apríla 2022 bola prednáška z Božieho slova danej nedele o Ježišovi a cudzoložnici z ôsmej kapitoly Jánovho evanjelia. Ježiš jej na konci povedal: “Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!” (Jn 8,11) Jude rozoberal odsúdenie v srdci človeka skrze hriech. Kto odsudzuje človeka na základe hriechu? Diabol – žalobca a žiaľ aj my sami, keď nevieme vyznať hriech a prijať Ježišovo odpustenie. „Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi.“ (Rim 8,1). Pôstna doba prináša novú nádej v Kristovej pravde do života hriešnika, ktorý sa vydal na cestu kajúcnosti.

Ďakujeme za milosť duchovnej obnovy počas pôstu. 

You may also like