Den le Kristus pačiv, sar le sentne Rajes andre tumare jile

Dňa 16. augusta sa uskutočnila v našom pastoračnom centre pravidelná duchovna obnova. Viedol ju vdp. Peter Pincel, kaplán v Spišských Vlachoch s témou „Vzdajme úctu nášmu Pánovi“ vo svetle citátu z Prvého Petrovho listu „…uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach…“ (1Pt 3,15). Otec Peter nás postupne sprevádzal vo svojej prednáške jednotlivými komnatami modlitby, ktorým je naše telo aj duša. Skrze Božie slovo nám postupne otváral  cestu modlitby – vonkajšie prejavy, postoje tela v modlitbe sa musia vždy úprimne spájať s hlbokým prežívaním v duši. Posilnení Božím slovom sme pokračovali v modlitbe chvál s uctievaním Krista v Najsvätejšej sviatosti.

You may also like