Ježiš je naša bodka za prázdninanmi

Zakončiť prázdniny s Ježišom viedla našu mládež na trojdňový program v centre Carmagnola v Liptovskej Štiavnici. Jadro nášho programu tvorili prednášky  o hneve z Božieho slova oživené scénkami a aktivitami. Vychádzali sme z verša z Listu Efezanom: „Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!“. V prednáškach sme postupne odkrývali prítomnosť hnevu v každom z nás – kedy je hnev osožný, aj Ježiš sa predsa hneval, kedy je hriechom, ako si poradiť s výbušnosťou v hneve, ako odovzdať Ježišovi hnev, ktorý trvá v nás celé roky… V rámci relaxu sme sa vybrali na turistiku vo Veľkej Fatre na Veľkú Smrekovicu, svojou hlučnou radosťou sme určite odplašili všetky medvede ?. Deň sme vždy zakončili modlitbou vďaky a chvály pred Eucharistiou.

You may also like