Deň detí

Prvý jún už tradične napĺňa naše pastoračné centrum celá kopa detí. Keďže bolo krásne počasie, deti sme zobrali vonku, rozdelili na skupinky a začali športovými aktivitami ako futbal, volejbal, rôzne loptové hry a skákanie na trampolíne. Po športových hrách sme modlitbou svätého ruženca odovzdali naše deti pod mocnú ochranu Nebeskej Matky a slávili sme s deťmi svätú omšu. Pri kázni sa pán kaplán pýtal detí, čím chcú byť, keď budú veľkí. Tak nám deti s radosťou zvestovali svoje tajné túžby – murár, učiteľka, taxikár, primárka … nechýbala ani modelka a futbalista. Čaká nás teda krásna budúcnosť ?.Pán kaplán potom vysvetľoval deťom, že najskôr sa musia veľa pozerať a počúvať, potom sa pýtať a postupne skúšať robiť a vytvárať nové veci – vyžaduje si to teda veľa trpezlivosti. Po svätej omši nás teta Ľubka prekvapila chutnou pizzou. A samozrejme bez hudby a tanca to nejde. V najlepšom sme prestali a vyprevadili naše deti domov.

You may also like