Hraná krížová cesta na Palmovú nedeľu

Tohtoročný Svätý týždeň sme začali hranou krížovou cestou popoludní na Palmovú nedeľu. Zamyslenia pápeža Františka pri jednotlivých zastaveniach nás privádzali k túžbe pokračovať v tejto krížovej ceste v každodennom živote. 

Role jednotlivých postáv krížovej cesty obsadili naši miništranti, mládež aj dospelé ženy z modlitbového spoločenstva. Ďakujeme p. Ľubomíre Pitoňákovej za podnet aj prípravu modlitby hranej krížovej cesty. Na krížovej ceste sme po prvýkrát predstavili biblické kostýmy, ktoré boli zhotovené v krajčírskej dielni Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok, a vďaka programu podpory Rómskych pastoračných diel na Slovensku RomaRenovabis.

Kráčajme teda spolu po ceste kríža, nosme v sebe slová odpustenia a lásky. Napredujme plní očakávania k Zmŕtvychvstalému Kristovi, ktorý nás tak miluje.

You may also like