Duchovná obnova o sv. Jozefovi

Počas namáhavých pracovných dní uprostred leta nás prišiel povzbudiť v milosti Ducha Svätého vdp. Dominik Jamrich, kaplán Oravského centra mládeže v Ústí nad priehradou. Keďže prežívame v cirkvi „Rok svätého Jozefa“ duchovná obnova nám prinášala Božie slovo o živote a čnostiach svätého Jozefa, ženícha Panny Márie a robotníka. Jej názov „So srdcom otca – tak miloval Jozef Ježiša“ vychádzal z apoštolského listu Sv. otca Františka Patris corde na „Rok svätého Jozefa“. Duchovná obnova sa konala v nedeľu popoludní 1. augusta, začala modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a pokračovala prednáškou – Božím slovom. V prednáške nás pán kaplán Dominik postupne vovádzal do čností – vnútornej krásy sv. Jozefa – jeho nábožnosti, čistoty, tichosti a úplnej otvorenosti pre slovo Boha a vyzdvihol tiež vonkajší charakter osobnosti sv. Jozefa ako ženícha Panny Márie a pestúna – vychovávateľa malého chlapca Ježiša. Po prednáške duchovná obnova plynule pokračovala modlitbou chvál a uctievania pred Najsvätejšou Sviatosťou, zakončená bola Eucharistickým požehnaním. Na duchovnej obnove sa zúčastnili aj niektorí veriaci z farnosti Kežmarok, ktorým sa pán kaplán venoval tiež cez duchovné obnovy počas svojho pôsobenia v Kežmarku. Ďakujeme Bohu za tento čas milosti a modlitby. 

You may also like