Denný detský tábor „Aj ty môžeš byť svätý!“

V pondelok 12. júla 2021 sme odštartovali každoročný denný detský tábor v našom pastoračnom centre. Tento rok s témou „Aj ty môžeš byť svätý!“ Každým dňom nás sprevádzal iný patrón, pomocník z neba, ktorý nás viedol cestou budovania nejakej čnosti a zbavovania sa neresti. Deň sme začínali slávením svätej omše o 9:00 a končili o 15:00 modlitbou a požehnaním.

Pondelok – sv. Mária Goretti – Láska a hnev

Počas sv. omše nám pán kaplán pustil krátke video a povedal pár slov o živote sv. Márie Goretti. Po sv. omši naši animátori zahrali deťom scénku o neposlušných a roztopašných deťoch, ktoré rozbili mamke vázu. Ich vystrájanie mamku v prvej časti scénky veľmi nahnevalo, ale potom sa jej deti v druhej časti scénky úprimne ospravedlnili a mamka to riešila v pokoji, poprosila deti, aby sa nabudúce tak nebláznili a upratali za sebou rozbitú vázu. Po úvodnej scénke sa deti rozdelili podľa svojich farebných menoviek do skupiniek. Vytvorili si skupinkový plagát a pripravili si svoju hymnu. Aj tohto roku nás deti prekvapili svojou kreativitou pri vymýšľaní názvov skupiniek: „Milosrdné srdiečka“, „Deti milované Bohom“, „Filli Lucis“, „Levíča“ a „Božie deti“. Poobede sme mali tvorivé dielne a samozrejme obľúbený stoličkový tanec.

Utorok – sv. Jozef – Usilovnosť a lenivosť

V utorok sme slávili na začiatku ďalšieho táborového dňa sv. omšu ku cti sv. Jozefa. Sv. Jozef bol aj naším ďalším táborovým patrónom, ktorý nás viedol cestou usilovnosti a poslušnosti. V scénke po sv. omši sa starostlivý otecko hneval na svojho lenivého syna, ktorý nebol schopný počas celého dňa upratať si izbu. Nasledujúci deň premohol svoju lenivosť, keď bol ocko v práci izbu si vzorne upratal a poobede mohli ísť spolu aj s mladšou sestričkou na výlet. Pracovitosť a usilovnosť sv. Jozefa deti znázornili aj v piesni s ukazovačkou „Keď Pán Ježiš bol maličký“. Po nej sme pripravili pre naše šikovné deti tvorivé dielne, v ktorých si vyrobili krásne náramky a ružence. Za chutnú polievku na obed sme dnes vďačili nášmu výbornému kuchárovi pánu farárovi. Po chutnom obede sme minuli energiu na desať skupinových disciplín.

Streda – bl. Carlo Acutis – Odvaha a strach

Láska blahoslaveného Carla Acutisa k Eucharistii nás povzbudila v tretí táborový deň hlbšie prežiť svätú omšu. Tento 15 – ročný mladík, ktorý dennodenne žil zo svätého prijímania a adorácie je určite vzorom pre každého z nás, ako si vytvoriť z Eucharistie svoju vlastnú „diaľnicu do neba“. Po sv. omši už tradične nasledovala scénka – vyplašené deti vybehli z centra von na zúfalé volanie o pomoc z našej drevárky. V scénke chcel byť malý chlapec odvážny a preto vyliezol na vysokú kopu dreva, z ktorej sa už bál zliezť dole. Zachránili ho jeho odvážny rodičia. Po scénke sme opäť zapojili naše šikovné deti do tvorivých dielní, chlapci si vyrábali lietadielka z drevených paličiek a dievčatá … . Za chutným obedom, za ktorý opäť ďakujeme nášmu pánu farárovi, nasledovali športové hry a erko-tance.

Štvrtok – Poslušnosť a neposlušnosť – Výlet do Starej Ľubovne a do Litmanovej

Príchod do centra sme začali modlitbou a rannou rozcvičkou – erko-tancami. Potom sme sa presunuli z osady do dediny, kde nás čakal autobus. Počas cesty do Starej Ľubovne sme sa modlili ruženec obetovaný  za Svätého otca Františka, za jeho cestu na Slovensku. Po príchode do Starej Ľubovne sme mali priestor na občerstvenie, takto posilnení sme sa išli prejsť ku hradu. Odtiaľ sme sa presunuli do Stredovekého vojenského tábora, kde si pre naše deti pripravili krátke predstavenie stredovekých bojov a zbraní, „veliteľ“ tábora nám potom ukázal domáce zvieratká, ktoré chovajú v tábore a nakoniec sme si aj my samy vyskúšali streľbu z dela. Každé jedno dieťa dostalo mincu, ktorú mohli využiť iba raz, buď na jazdu na koni alebo na strieľanie z kuše. Po prehliadke vojenského tábora nás autobus odviezol do Litmanovej, kde sme spoločne slávili svätú omšu. Po bohoslužbe sme sa občerstvili a spolu navštívili kaplnku, kde sa zjavovala Panna Mária, tam sme sa krátko pomodlili a išli sme ku prameňu v lese, kde sme si načerpali požehnanej litmanovskej vody.

Piatok – bl. Laura Vicuna – Radosť a smútok

Piaty deň tábora „Aj Ty môžeš byť svätý“ sme začali slávením sv. omše, ktorá bola zameraná na Karmelskú Pannu Máriu. Po bohoslužbe  sme si pozreli krátke video o živote Laury Vicuni, ktorá svoje utrpenie obetovala za obrátenie vlastnej mamky. Ako prežiť radosť a smútok, si deti vyskúšali na 8 stanovištiach táborovej hry – pracovitosť – skladanie zápaliek , spravodlivosť – krokodílie zápasy , láska – vzájomne obliekanie si vecí, viera – drepy, pokora – kohutie zápasy, trpezlivosť – prenos loptičky na lyžičke, nadej – fúkanie do kalinku, nádej – špongie. Potom sme sa išli naobedovať. Záver tábora patril ďakovačkám a hodnoteniu animátorského zrkadielka. Každá skupinka mala troch výhercov, ktorí najlepšie obstali v láske, usilovnosti, odvahe, poslušnosti a radosti.Vďaka ti Ježišu, že si nás celý týždeň povzbudzoval k svätosti!

You may also like