Naše deti radostne ovládli pastoračné centrum

V sobotu popoludní 3.júna 2023 bolo v našom CCVČ ozaj veselo. Veď takmer 80 detí prišlo osláviť
svoj sviatok „Deň detí“. Boh bohatý na lásku uštedril svoju milosť, krásne počasie a dobrú náladu. V
úvodnej modlitbe chvál deti symbolicky odovzdali seba i rodičov do Ježišovho srdca. Po
eucharistickom požehnaní začalo súťaženie v 5 disciplínach: slamkovanie, skákanie, chrumkovanie,
zvieracie hlavolamy a biblická súťaž. Posilneni párkami sme pokračovali obľúbeným tancom,
maľovaním na tvár a odmeňovaním víťazných tímov.
Vďaka za všetky deti, ktoré prijali pozvanie a vytrvali do konca!
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli s prípravou i organizáciou, najmä našej tete Ľubke,
riaditeľke CCVČ, pastoračným asistentkám Lucke a Kike, ktoré pracujú v našom centre vďaka
finančnej podpore Vlády Slovenskej republiky.

You may also like