Amaro papežis

Nepochybne nezmazateľnou a nezabudnuteľnou udalosťou pre Rómsky národ na Slovensku bola návšteva nášho pápeža Františka na košickom sídlisku Luník IX. Najväčšie požehnanie pre Rómsky národ v tomto roku nám priniesol náš Svätý Otec pápež František, ktorý sa netají svojou láskou k najchudobnejším a najbiednejším ľuďom. Je to pápež, ktorý rovnako navštevuje chudobné perifériá na okraji spoločnosti aj vznešené chrámy, lebo Kristus je prítomný všade. Počas leta sme odložili všetky spoločné duchovné akcie – najmä púte a sústredili sme sa na prípravu stretnutia s pápežom Františkom na Luníku IX. Naši muži z kapely počas prázdnin chodievali na pravidelné nácviky hudobného a dramatického telesa na Sigorde. Pod vedením o. Martina Mekela a skúsených hudobníkov nacvičili hymnu a ostatné piesne na program stretnutia so Sv. Otcom.    

V samotný deň stretnutia 14. septembra 2021 sme pred odchodom z Krížovej Vsi slávili v našom pastoračnom centre odpustovú sv. omšu zo sviatku Povýšenia sv. Kríža. Potom sme v pokoji odcestovali autobusom do Košíc na záchytné parkovisko a odtiaľ na sídlisko Luník IX.. V prípravnom kultúrnom a duchovnom programe, ktorý začal dve hodiny pred samotným stretnutím Rómov s pápežom Františkom na Luníku IX., účinkovali naši muži z kapely. Program pozostával z piatich desiatkov ruženca, ktorým predchádzala hudobno-dramatická scénka zo života Rómov a svedectvá mužov a žien, ktorí vyrozprávali svoje osobné udalosti a skúsenosti zo života, v ktorých im Ježiš a Ním poslaní ľudia pomohli. V druhom desiatku, ktorý bol zameraný na vzťah k práci a službe, podľa vzoru sv. Jozefa, povedali svoje krátke svedectvo aj náš Milan, člen kapely a zamestnanec občianskej hliadky v obci, a náš malý miništrant Milan Matej.

Na záver by sme uviedli krátke svedectvo – dojmy zo stretnutia so Sv. Otcom Františkom na Luníku IX. – Vladimíra Gábora z Krížovej Vsi:  

Na začiatku by som chcel povedať jednu vec,

Ešte keď som chodil do školy tak sa hovorilo o Luníku IX.

Hovorilo sa o smetiach ,neporiadku a o živote ako tam žijú v tých podmienkach ….

Nikdy v živote som si nemyslel  že je to až také ,ako to je v skutočnosti…

Ďakujem všetkým tým čo to z organizovali a že mi dali šancu vidieť Pravdu…

Že som bol blízko pri Pápežovi

Mal som veľa otázok …

Prečo to tak je? Ako tak môžu žiť?

A čo tie deti?

Hneď po tej návšteve som si prečítal knižôčku, ktorú napísal kňaz ktorý tam slúžil dlhé roky…

A objasnil mi veľa otázok….

Na záver chcem povedať áno mi Rómovia mi to máme ťažké …

Ale nikdy sa netreba ľutovať !!!

Treba bojovať zo všetkých síl…a hlavne žiť z BOHOM…

Po tej návšteve som si uvedomil veľa vecí …

Že žijem skromne ale mám strechu nad hlavou, že mám pekné dievčatá, za ktoré sa nemusím hambiť …

Ďakujem Pánu Bohu za všetko čo mi dal,čo mi dáva …

ĎAKUJEM ZA VŠETKO

AČEN DEVLEHA…

You may also like