Odpustová slávnosť Povýšenia svätého Kríža

Tohtoročnú odpustovú slávnosť Povýšenia svätého Kríža sme slávili v nedeľu 12. septembra 2021. Keďže v utorok 14. septembra 2021 sme išli na stretnutie s pápežom Františkom na Luník IX. Naše pozvanie na jej slávenie prijal pán kaplán Štefan Bocko. Svoju kňazskú pastoračnú službu vykonáva vo farnosti Rakúsy, kde sa venuje aj miestnym Rómov v kolónii. Vo svojej kázni vyzdvihol prameň Božej milosti a aby sme nezabudli na vernosť v Kristovi. Rómom kázal o tom, aby štedro rozlievali skrze evanjelizáciu milosti Povýšenia sv. Kríža. Na konci slávenia tohto sviatku boli krátke modlitby chvál. 

You may also like