V modlitbe sme ďakovali za Robkou život medzi nami

Dňa 4. mája 2021 uplynuli dva roky od odchodu nášho RobaNeupauera do Nebeského kráľovstvá.Spomienku na Roba sme začali svätou omšou v našom pastoračnom centre, ktorá bola obetovaná za neho. Potom sme sa presunuli na nový cintorín v Kežmarkua modlitbou sme poďakovali Bohu jeho život a službu medzi nami. Stále spomíname na Robove slová, ohlasovanie evanjelia a spoločné zážitky s ním. Najčastejšia veta nášho Roba,jeho životné motto bolo: „Som neužitočný sluha, ale milovaný syn.“Ďakujeme tiRobko, že sa za nás prihováraš u nášho Nebeského Otca.

You may also like