Duchovná obnova žien na Sigorde

V dňoch 23.až 25.augusta 2022sa v centre rómskej misie na Sigorde pri Prešove konala už niekoľko krát duchovná obnova žien Zišlo sa nás okolo 90  žien z rožných farnosti, mestách, obci  Boh sa nás dotýkal každej osobitne a rožnými spôsobmi . Naše ženy a dievčatá z Krížovej Vsi  prežívali prítomnosť Boha a to ako sa ich dotýkal počas duchovnej obnove. Krátke svedectva ktorými sa chcú podeliť :

Čas na duchovnej obnovy na Sigorde s témou, Buď svätý ako som ja svätý , bol čas pokoja, milosti a uzdravenia. V prvý večer sme mali adoráciu a mali sme prísť pred monštranciu živého  Krista. Ale celý čas som mala ťažobu na srdci, ktorá mi nedovolila ísť si sadnúť pred Živého Krista a tak som sa modlila k Duchu Svätému aby mi ukázal čo má nepustí bližšie k nemu. Atak som sa začala modliť a vnímala som  a mala som pred očami mamku, že prechovávam kunej hnev, neodpustenie čo som si vôbec predtým neuvedomila, až keď som jej na tom mieste neodpustila a povedala si v duchu odpúšťam jej. Chcem sa na ňu vždy pozerať očami ktorými sa Ty pozeráš až vtedy ta ťažoba odpadla a ja som mohla slobodne ísť pred Živého Krista.  

Duchovna obnova žien mi dala radosť zo života, bol to čas kedy som sa mohla bližšie priblížiť k Bohu. Prežívala som krásne chvíle s Bohom ako keby všetky starosti som nechala tak a o tvorila sa pre Boha. Ďakujem Bohu za požehnanie a za  milosť ktorú mi Boh dal.

Na duchovnej obnove žien som sa zúčastnila už po štvrtý krát. Neočakávala som nič také  že mi to da niečo, ale kde ženy rozprávali svedectva o veštení prekliati ja som si hovorila že mňa sa to nedotýka lebo som to už viac krát počula.  Ale keď jedna žena hovorila  svoje svedectvo v mojom srdci som pociťovala bolesť, vnímala som neodpustenie voči mojej zosnulej babke ktorá verila vešteniu, vnímala som ako keby som aj ja  mala zviazane ruky reťazou a hovorila som si že prečo to tak terás vnímam. Ako som sa modlila tak mi prišli slova nebohej babky ktorá vyslovila slova že jedna z vnučiek nebudú mať deti, verila som tomu že sa to týka mňa, keďže nemôžem mať deti vnímala som že ako keby mňa prekliala. A v tom čase som si povedala že čo mam robiť a s kým sa mam porozprávať. Boh to zariadil tak že pri sv.omši  sme sa zriekali okultizmu, veštenia, neodpustenia, hnevu…..v tom okamihu som verila že Boh ma očisťuje uzdravuje zo všetkého. 

You may also like