Deň detí

Deň pred sviatkom všetkých detí, v utorok pred sv. omšou CCVČ p. riaditeľka CCVČ Ľubka Pitoňáková spolu s vychovávateľkami a pastoračnými asistentkami pripravila rôzne súťažné disciplíny pre naše deti: stavanie veží z malých plastových foriem,  súťaž  v jedení chrumiek, štafetový beh okolo kužeľov,  preťahovanie lanom… . Potom sa naše deti presunuli s radosťou na slávenie sv. omše, pri ktorej sme prosili o požehnanie a ochranu pre naše deti. Po slávení sv. omše sme prekvapili hladné žalúdky našich detí pizzou a nanukmi. Vďaka ti Pane za všetky naše Božie deti.

You may also like