Duchovné povzbudenie, modlitba chvál a odpustová slávnosť s o. Jankom Bucom

Každoročne na sviatok Povýšenia sv. Kríža slávime v našom pastoračnom centre odpustovú slávnosť. Tento rok sme si pripomenuli 15. výročie požehnania nášho pastoračného centra zosnulým o. biskupom Mons. Štefanom Sečkom v roku 2007 a 30. výročie postavenia a posvätenia kovového kríža pred našim pastoračným centrom tiež zosnulým o. biskupom Mons. Františkom Tondrom v roku 1992. Pri tomto kríži miestni kňazi začali sláviť každoročne na sviatok Povýšenia sv. omše.

Najbližší víkend 17. a 18. septembra sme mali v sobotu večer duchovnú obnovu a v nedeľu odpustovú sv. omšu. Veľmi sme sa potešili, že naše pozvanie tento rok prijal o. Ján Buc, ktorý sa podieľal na evanjelizácii, vybudovaní centra aj pastorácii miestnych veriacich v našej kolónii v prvých rokoch fungovania pastoračného centra. 

V sobotu popoludní o 16:00 sa začala modlitba chvál. V prednáške z Božieho slova povzbudil ľudí, aby aj keď to tak necítim a nemám síl, ale každý deň mám urobiť krok viery, vyznať Bohu, že verím v teba, že si dobrý Boh. V súvislosti s blížiacim sa požehnaním našej kaplnky, hovoril aj on o kaplnke, ktorú má na úrade vlády, že odtiaľ Ježiš žehná všetko… takýto prameň požehnania bude aj naša kaplnka. Po povzbudení sme pokračovali v modlitbe chvál a krátkej osobnej modlitbe príhovoru za ľudí.

Nasledujúci deň sme mali odpustovú slávnosť, slávnostnú sv. omšu o pol jedenástej. V kázni o. Janko sa opýtal: Čo robí radosť Bohu? Udalosti a dianie, ktoré máme okolo seba, vojna na Ukrajine, všetko čo sa deje … nevytvára to pokoj, lásku a radosť. A keď sa Boh pozerá na mňa. Má radosť zo mňa? “Božie kráľovstvo nie je jedlo a napoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom…” (Rim 14, 17) Spomenul štyri skutočnosti, ktoré robia Bohu radosť: 

Prvá: Bohu robí najväčšiu radosť, keď ho milujeme nadovšetko.

Druhá vec, keď mu budeme dôverovať a veriť. Ako Noe, keď mal postaviť koráb.

Tretia vec, keď ho budeme chváliť a ďakovať mu. Je veľa ľudí, ktorí sa majú lepšie ako my, ale je veľa ľudí, ktorí sa majú horšie ako my. Ďakujme Bohu za mnoho vecí vo svojom živote. 

Štvrtá vec, Bohu robíme radosť, keď využijeme schopnosti, ktoré máme.

Ďakujeme o. Jankovi Bucovi, že prijal pozvanie prísť medzi nás, za jeho kňazskú službu ohlasovania Božieho slova, slávenia Eucharistie a modlitby. Vyprosujeme mu plnosť Božích darov a mocnej ochrany Božej Matky Panny Márie.

You may also like