Krížová s našimi deťmi nad dedinou

V piatok 24.3. o 15.00 hodine sme sa so skupinkou detí, pánom kaplánom Martinom a našimi pastoračnými asistentkami Luckou a Kikou vybrali na kalváriu nad obcou Krížová Ves, aby sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu.

Naše putovanie lemovali krásne pohľady na okolité obce a kopce Spišskej Magury a Vysokých Tatier. Pre niektoré deti to bol prvovýstup. Po jeho zdolaní boli samotné deti hrdé, že to zvládli. Nádherné výhľady od kríža na vrchole kalvárie boli pre mnohých jedinečné.

Kráčať po Ježišovej ceste kríža je náročné, no zdolávaním prekážok sa formuje nielen telo, ale predovšetkým ľudský charakter, prekonáva lenivosť, posilňuje dobrá vôľa a potešujú srdcia Pána Ježiša i jeho a našej Mamky Márie.

A Božia dobrota nás ochránila aj pred dažďom. Ďakujeme Ti, Pane za tvoje požehnanie a lásku.

Práca našich pastoračných asistentiek Lucky a Kiky je podporená Vládou Slovenskej republiky.

Ľubomíra Pitoňáková, riaditeľka CCVČ Krížová Ves

You may also like