Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu

“Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu” (Zjv 19,9) Áno, tou “Baránkovou svadobnou hostinou” je na prvom mieste sv. omša, ktorú slávime najmä každú nedeľu. Aj nedeľu 7. mája 2023 sme sa v prvom rade zhromaždili na slávení sv. omše v našej kaplnke, kde sme neustále očistení a poslinení obetou nášho Baránka Ježiša Krista. Popoludní sme s radosťou privítali na službu evanjelizácie a modlitby chvál evanjelizačný tím “KasihHouse of Mission”, ktorý pozostáva z piatich zapálených mladých kresťanov pre službu ohlasovania – Tomáš a Patrik zo Slovenska, Ania z Poľska a Alicia a Lavinia z Malajzie, dcéry pre nás dobre známeho JudeAntoine. Prednášku z Božieho slova mal Patrik. Začal Žalmom 63, v ktorom znie: “Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.” (Žalm 63,6) Každý z nás je pozvaní na tú bohatú Božiu hostinu, nasýtiť sa a chváliť nášho Pána. Spomenul tri podobenstvá z evanjelií: podobenstvo o pozvaní na svadbu kráľovho syna, podobenstvo o márnotratnom synovi a o desiatich pannách. Zaujímavé je, že tam nikde nie je spomenutá nevesta. Prečo? Tou nevestou sme my Cirkev, Boží ľud a každý z nás. Tak veľmi nás miluje a pozýva do bližšieho vzťahu náš nebeský Ženích Ježiš Kristus. Po evanjelizačnej prednáške nasledovala modlitba chvál a príhovoru pred Najsvatejšou Sviatosťou. Nakoniec sme ich pozvali na spoločné posedenie a občerstvenie. Judove dcéry Alicia a Lavinia sa veľmi živo bavili s našimi deťmi a preto sme ich pozvali niekdy na “detskú” sv. omšu v utorok.

You may also like