Potešili sme naše mamy

Druhá májová nedeľa sa v našej Katolíckej Cirkvi spája s krásnym sviatkom Dňom matiek a je príležitosťou pre vyjadrenie vďaky za dar života, lásky a obetavosti mamkám, krstným, birmovným i starým mamám a predovšetkým našej spoločnej duchovnej Mamke Panne Márii. V našom CCVČ dnes popoludní prejavilo svoju vďačnosť takmer 50 detí bohatým kultúrnym programom. Po úvodnej Mariánskej akadémii s názvom “Mária, Ježišova a naša Mama”, potešili prítomné mamy básňami, piesňami a tancom naše deti od tých najmenších až po dospievajúcich. Dramatizáciu biblického príbehu Noemova archa zahrali deti z divadelného krúžku. Záverečnou piesňou “Láska, to je moja mama,” modlitbou k Panne Márii s kňazským požehnaním a malou kytičkou pre všetky prítomné mamy sme dnešný program ukončili. Pre všetky účinkujúce deti čakalo za ich usilovnosť a výkony malé občerstvenie. Nech dobrý Pán Boh požehnáva a ochraňuje všetky mamy a ich deti.

Ľubomíra Pitoňáková, riaditeľka CCVČ

You may also like