Turíčna vigília v Kaplnke Povýšenia sv. Kríža

Táto slávnosť sa oddávna spája s hlbokou túžbou veriacich po Duchu Svätom. Duch Pravdy, Tešiteľ, Oživovateľ, nám bol daný, aby posväcoval Kristovu Cirkev a viedol ju dejinami Cirkvi v očakávaní Druhého príchodu Ježiša Krista v sláve.

Celá liturgia dnešnej slávnosti nás utvrdzovala  v tomto  radostnom očakávaní. Duch Svätý sa k nám prihováral v liturgii slova, do ktorej sa zapojilo viacero lektorov i nových žalmistov. V homílii sa k nám prihovoril pán kaplán Martin Schreiner. Povzbudil nás, že napriek ťažkostiam vo svete (vojna na Ukrajine), v našich rodinách i v osobnom živote (mnohé choroby, súženia, …), Duch Svätý stále koná, prichádza na pomoc našej slabosti a vždy prináša  nádej do života človeka (ako príklad trpezlivosti spomenul miništranta Mateja 😇).

Veľmi pekne ďakujeme za pomoc a liturgickú službu všetkým slúžiacim: Lulu Hangurbadžová, Kika Kolárova, Jozef Hangurbadžo, Michael Gáborová, Milan Matej, Janka Hangurbadžová, Milan Hangurbadžo a ďalším. Nech nás inšpiruje a posväcuje Duch Svätý po všetky dni života.

Ľubka Pitoňáková, riaditeľka CCVČ Krížová Ves

You may also like