Odpustová slávnosť Povýšenia sv. Kríža

Na tohtoročnú odpustovú slávnosť Povýšenia sv. Kríža, ktorá pripadla na nedeľu 13. septembra 2020, prijal naše pozvanie vdp. Štefan Hrbček, farár v Novoti. Pán farár Štefan Hrbček pôsobil ako kaplán v našej farnosti v Spišskej Belej a mal na starosti duchovnú správu pastoračného centra v Krížovej Vsi hneď do jeho vybudovaní v rokoch 2007 až 2012. Vo svojej homílii povzbudil veriacich Rómov, aby vytrvali vo vernosti Kristovi a nezabudli na prameň Božej milosti, ktorý sa tak štedro medzi nimi rozlial skrze službu evanjelizácie v rokoch, keď tam pôsobil, ako kaplán. Na záver slávnostnej bohoslužby bola krátka modlitba chvál, ktorá smerovala k oslave ukrižovaného Krista, ktorý je stredobodom nášho pastoračného centra aj života. 

You may also like