Pripravuje sa medailón o živote nášho Robka

Vo štvrtok 9. decembra 2022 v popoludňajších hodinách prišli do nášho centra zamestnanci gréckokatolíckej Televízie Logos, aby natočili svedectvá našich ľudí o živote Róberta Neupauera, laického misionára Rómov, zakladateľa a správcu nášho pastoračného centra, ktorý nás predišiel do domu Nebeského Otca v máji roku 2019. Svedectvá boli natočené pri kríži pred naším pastoračným centrom a potom v sále pastoračného centra. Jednotlivých respondentov sme rozdelili do kategórií podľa skupín miestnych ľudí, ktorým sa Robo venoval vo svojej službe laického misionára. Boli to starší dospelí ľudia, dnes už dôchodcovia, mladší dospelí, ktorí patrili do rôznych spoločenstiev, mladí, dnes už mladí otcovia a matky rodín a deti a mladšia mládež, naši mladí, najmladšia generácia, ktorí zažili ešte Roba. Medzi nami nechýbala ani Robkova najbližšia osoba, manželka Marta. Všetci spomínali po rokoch najmä na to, ako ich mal Robo rád a trpezlivo ich viedol k Ježišovi a jeho slovu. Ďakujeme Televízii Logos za ich prácu a tešíme sa na medailón o živote nášho Robka medzi nami.   

You may also like