Cesta svetla na oslavu Vzkrieseného Pána

Cesta svetla nadväzuje na cestu kríža a pripomína nám víťazstvo Krista nad hriechom, smrťou a diablom. Slovami Biblie nám postupne cez 14 zastavení pripomína udalosti po vzkriesení Ježiša až po Turíce.

Spolu s deťmi i dospelými sme sa v utorok 23.apríla 2024 popoludní vydali spoločne na túto Cestu svetla. Pri svetle veľkonočnej sviece, ktorá je znamením víťazného Krista, ktorý vstupuje do našej prítomnosti, aby stretol človeka, ktorý sa stratil a blúdi. To On nás pozýva, aby sme uverili že žije, začuli Jeho hlas a pozvanie vydať sa na cestu života s Ním. Kto kráča po ceste svetla, ten nikdy a nikde nie je sám. S touto nádejou a radosťou v srdci sme sa modlili a spievali na oslavu Vzkrieseného.

ON VSTAL Z MŔTVYCH, ALELUJA, ALELUJA! ON VSTAL Z MŔTVYCH, KRISTUS NÁŠ PÁN, ALELUJA!

Naše pastotračné aktivity realizujeme vďaka „Projektu misijných pracovísk v rómskych komunitách“ s finančnou podporou vlády Slovenskej republiky.

Ľubka Pitoňáková, riaditeľka CCVČ

You may also like