Načerveno nasvieteným kostol si pripomenie aj u nás trpiacich ľudí pre vieru.

V stredu – 25. novembra – sa v mnohých mestách na Slovensku, ale aj v zahraničí, načerveno rozsvietia verejné budovy, chrámy, a iné významné pamiatky.

Aj v našom meste sa na červeno rozsvieti náš kostol od 17:00 do 18:30 hodiny.

Červená je farba mučeníkov. V tento deň si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru.

Aj na Slovensku sa rozžiari červenou farbou niekoľko významných objektov. Červená u nás v tento deň zahalí napríklad Bratislavský hrad, Most SNP, Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave, Bazilika sv. Mikuláša v Trnave, Katedrála sv. Emeráma v Nitre, Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline, Mestská veža v Banskej Bystrici, Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule a Dóm sv. Alžbety. Červenou farbou na budovách a oblečení si symbolicky pripomenieme utrpenie až 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní a diskriminovaní pre svoju vieru v Krista.

„Na svete žije 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní, diskriminovaní pre vieru alebo trpia existenčnou núdzou. Trpia len preto, že veria v Ježiša Krista a chcú svoju vieru verejne žiť a vyznávať. A situácia sa, žiaľ, nezlepšuje. Štatistiky nadácie ACN ukazujú, že až 70 % nábožensky motivovaných útokov je namierených proti kresťanom,” uvádza ACN. 

You may also like