Blahoslavený Carlo Acutis, oroduj za nás!

Poslednú katechézu v tomto školskom roku sme zakončili v spoločnosti bl. Carla Acutisa. Najprv sme si priblížili, kto bol bl. Carlo. Blahoslavený Carlo Acutis bol mladík, ktorý nadovšetko miloval Ježiša, povedal: “Eucharistia je moja diaľnica do neba.” Carlo Acutis bol mladý, veselý a slobodný chlapec pozorný na potreby iných. Narodil sa v Londýne, žil v Miláne a ako pätnásťročný zomrel na leukémiu. Na vlastnú žiadosť bol pochovaný v Assisi. Mladík Carlo nikdy nekráčal v tieni iných. Žil nezvyčajne hlbokým životom a bol jedinečný aj vo svojich najskrytejších túžbach. Intenzívne prežíval Kristovu prítomnosť. Ježiš preňho nebol len ideou, ale živou súčasťou jeho života. V srdci mal neutíchajúcu túžbu po Bohu a tou najväčšou bolo prísť do neba. Stal sa známym aj pre svoj projekt dokumentácie Eucharistických zázrakov. Pri adorácií sme sa spoločne pomodlili litánie k bl. Carlovi. Pápež František uznáva zázrak kanonizácie, preto sa blahoslavený Carlo stane v roku 2025 svätým. Uznanie druhého zázraku pripísaného Acutisovmu príhovoru umožňuje, aby bol Acutis kanonizovaný počas Jubilejného roku 2025. Pápež František v dekréte z 23. mája 2024 schválil zázračné uzdravenie 21-ročného dievčaťa z Kostariky, ktoré bolo blízko smrti po tom, čo si vážne zranilo hlavu pri nehode na bicykli  v roku 2022. Jej matka sa vybrala na púť do Assisi, aby sa modlila za uzdravenie svojej dcéry pri hrobe bl. Carla Acutisa, pričom mu zanechala aj písomný odkaz. V ten istý deň začala Valéria sama dýchať a na druhý deň sa podarilo obnoviť používanie jej horných končatín a čiastočne aj reč. Valéria bola prepustená z jednotky intenzívnej starostlivosti 10 dní po matkinej púti a podstúpila ďalšie testy, ktoré ukázali, že krvácanie v jej mozgu úplne zmizlo. Blahoslavený Carlo, oroduj za nás!

Anna Štefaňáková

You may also like