Naša farnosť ďakuje Prešovskému samosprávnemu kraju za podporu reštaurovania sôch oltárnych svätcov

Jednými z najcennejších sakrálnych pamiatok nášho kostola sú sochy oltárnych svätcov – sv. Antona, pustovníka a sv. Mikuláša, biskupa. Ide o neskorogotické drevené sochy zo začiatku 16. storočia s vysokou umelecko-historickou hodnotou. Pri postupnej obnove hlavného oltára sme vo februári požiadali Prešovský samosprávny kraj o podporu. Hlavným zámerom projektu bolo zreštaurovanie […]

Continue Reading

ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR

V nedeľu (15.11.2020) sa koná zbierka na kňazský seminár, ktorá sa v tomto roku presunula z Nedele Dobrého pastiera. Nakoľko nie je možná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu nášho kňazského seminára poukázaním vášho finančného daru na nasledujúce číslo účtu: IBAN: SK52 0900 0000 0001 0138 0460 Variabilný symbol: 412 […]

Continue Reading