Ďakovná púť po 1. svätom prijímaní

22.06.2024 sme sa šli spoločne poďakovať Pánu Bohu za sviatosť 1. svätého prijímania, dar Eucharistie, na Mariánsku horu v Levoči. Ďakovnej púte sa zúčastnilo vyše 70 účastníkov. Ďakovnej púte sa zúčastnili deti, rodičia, animátori, ktorí dotvorili púť rôznymi aktivitami a súťažami a nechýbal ani pán kaplán Pavol, ktorý celú púť zorganizoval a pozval deti a ich rodičov k tejto ďakovnej púti. Púť sme začali sv. omšou v Bazilike na Mariánskej hore, pokračovali sme ďakovnou adoráciou a ukončili sme púť aktivitami a následným vyhodnotením. Ďakujeme Pánu Bohu a Panne Márii za ochranu počas celej púte. Pánovi riaditeľovi zo ZŠ M. R. Štefánika za poskytnutie priestorov a všetkým, ktorí sa púte zúčastnili a zorganizovali ju. Tešíme sa opäť o rok.

You may also like