Ježiš nás učí darovať sa druhým

Predposledná pôstna katechéza nás naučila, aby sme sa vedeli darovať druhým. Názornou ukážkou nám bol v úvode katechézy zemiak. Povedali sme si, že keď sa zemiak zasadí do zeme, alebo keď ostane dlho do jari v pivnici, tak postupne v pivnici ako aj v zemi vypustí malé a neskôr väčšie hľuzy (akoby […]

Continue Reading

Maska alebo úprimnosť?

4. pôstna katechéza nás naučila, aby sme sa usilovali žiť vo svetle- byť človekom úprimným a odvážnym pred Bohom, pred ľuďmi i pred sebou samým. Zhodili zo seba masku, ktorú možno občas nosíme, lebo chceme pred druhými čosi skrývať. Spoločne sme rozmýšľali a prišli sme na to, čo môže byť v živote tou našou […]

Continue Reading

Ježiš nás učí mať v našom srdci vždy miesto pre neho

Tretia pôstna katechéza, s deťmi a ich rodičmi, nám pripomenula, že každý z nás je Božím chrámom. Ježiš chce do tohto chrámu vstúpiť, chce prichádzať do nášho srdca v Eucharistii a chce v ňom bývať. Božie slovo nás učí, aby sme naše srdce, náš chrám, napĺňali láskou, ochotou obetovať a darovať sa, aby sme ho napĺňali pokojom, […]

Continue Reading

Ježiš nás učí vidieť blížneho a nezabúdať na Boha

V rámci druhej etapy Ježišovej cesty do Emauz sa v období pôstu p. kaplán Pavol, spoločne s deťmi a ich rodičmi, zameriava na Božie slovo. Naše spoločné sobotňajšie stretnutia spočívajú v katechéze s biblickou tematikou a adoráciou. Počas každého stretnutia odhaľujeme názov kľúča, ktorý súvisí s nedeľným Evanjeliom. Na prvom stretnutí sme odhalili kľuč POKÁNIA. Katechéza bola zameraná […]

Continue Reading