DOKONČENIE OBNOVY FASÁDY RÍMSKOKATOLÍCKEHO KOSTOLA SV. ANTONA PUSTOVNÍKA

Pred niekoľkým dňami sa zavŕšila oprava celej fasády kostola a tým sa ukončila plánovaná obnova tejto dominanty nášho mesta. Naša farnosť Spišská Belá sa v marci 2020 zapojila do Výzvy Prešovského samosprávneho kraja – Výzva pre región, Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok na získanie dotácie na […]

Continue Reading

REŠTAUROVANIE HLAVNÉHO OLTÁRA SV. ANTONA

V našom farskom kostole sa demontoval hlavný oltár. Pri tejto demontáži sa ukázalo v akom dezolátnom stave je architektúra oltára, ale najmä dve sochy s polychró- miou. Je to socha sv. Antona a sv. Mikuláša. Na- koľko oltárna archa nie je v zozname národných kultúrnych pamiatok, hneď sa odviezla na reštaurovanie. Všetky […]

Continue Reading