JEŽIŠ NÁS UČÍ OBETOVAŤ VŠETKO Z LÁSKY

Posledná pôstna katechéza nám odhalila kľúč obety a lásky. Na začiatku katechézy sme si povedali, čo nám pripomína fialová farba a kedy ju môžeme vidieť v kostole. Prišli sme na to, že je farbou pokánia. Nie je to farba radostná, ale ani smutná. Pripomína nám utrpenie, bolesť, smútok, smrť. Vždy keď ju používame a vidíme v kostole, je pre nás znamením, že sa máme nad niečím dôležitým zamyslieť a uvažovať: čo mi chce Ježiš v tomto čase povedať? Ďalej v katechéze sme sa zamysleli, čo znamená obetovať sa. Ježiš nám pripomína, že obetovať sa pre druhého je tou najkrajšou vecou a najkrajším dobrom, aké môžeme urobiť. A milovať ho nadovšetko, ako Ježiš miluje nás, je veľká vec. Ježiš sa obetoval za nás, zomrel na kríži a my sme zachránení, neumrieme naveky. Pripomína nám, že aj my sa mu môžeme každý deň podobať, vždy keď dokážeme obetovať či darovať niečo zo seba. Nemusíme zomrieť na kríži ako on, ale každý deň môžeme prinášať malú obetu, aby sme potešili druhých, aby sme druhým okolo seba ukázali ako ich máme radi. V závere katechézy sme si povedali, že nám začína svätý týždeň. Je to najväčší a najdôležitejší týždeň Ježišovho života, ale aj najvýznamnejší týždeň pre nás, pre našu vieru. Je to doba, kedy viac než inokedy máme pred očami kríž, pretože Pán Ježiš pre nás trpel, zomrel a vstal z mŕtvych. Naučili sme sa pieseň „Hosanna“ a spoločne s palmami sme si pripomenuli Ježišov vstup do Jeruzalema. Nasledovalo stíšenie sa a príprava na stretnutie s Ježišom.

Ďakujeme, že sme mohli počas celého pôstu takto duchovne spoločne podrásť na základe týchto katechéz.

Anna Štefaňáková

You may also like