Formačné stretnutie RAŠ-ky v našom pastoračnom centre

V sobotu 16. marca 2024 sme v našom pastoračnom centre privítali a zabezpečili ďalšie formačné stretnutie Rómskej animátorskej školy pre takmer 30 účastníkov, ktorí tentokrát doputovali do nášho Pastoračneho centra v Krížovej Vsi z Veľkej Lomnice, Lomničky, Letanoviec, Bystrian a Výbornej (veľké prekvapenie).

V poradí druhé stretnutie bolo venované téme „Hriechu“ keďže prežívame pôst a to je doba pokánia. Po úvodnej spoločnej aktivite moderovanej o. Martinom Pasiarom “Kto som, čo viem a čo mám” zameranej na lepšie spoznanie sa a upevnenie vzťahov, sme pokračovali prvou katechézou “Hriech”. Pútavé slová a aktivity viedla sestra Tamara z Lomničky. Dopoludňajší blok sme ukončili spoločnou modlitbou Krížovej cesty s výstupom na miestnu kalváriu nad obcou. Po chutnom obede v improvizovanej jedálni našej hornej učebne a krátkej prestávke začal popoludňajší blok. Tému “Spása” (záchrana) i nadväzujúce aktivity moderovala p. Sandra Kotrádyová z pastoračného centra v Letanovciach. O 15.00 hodine začalo slávenie sv. omše, ktorú celebroval o. Marián Sivoň, farár z Letanoviec, spolu s o. Martinom a pánom kaplánom Lukášom Brišom z Lomničky. Veľkým povzbudením bola aj služba hudobných animátorov, pokojná a láskyplná atmosféra, pekné počasie i obetavá služba animátorov, sestričky Nasti z Lomničky, našich pastoračných asistentiek Lucky a Kiky a našej tety Ľubky Pitoňákovej, riaditeľky CCVČ v Krížovej Vsi.

Program formačných stretnutí RAŠ realizujeme vďaka podpore grantového programu RomaRenovabis – Program podpory rómskych pastotračných diel na Slovensku a „Projektu misijných pracovísk v rómskych komunitách“ realizovaného s finančnou podporou vlády Slovenskej republiky.

You may also like