Svätý Jozef-muž ticha

Na katechéze sme sa zamerali na ticho. Predstavili sme si život svätého Jozefa. Vyznačuje sa tým, že bol tichý. Veľa toho nenarozprával, o to viac hovorili za neho skutky. Okrem toho bol aj veľmi spravodlivý, pracovitý či nábožný. Pri adorácii sme sa zamerali na ticho v našom živote. Možno sa niekedy […]

Continue Reading