Via Lucis s deťmi

Na piatkovej katechéze sme kráčali za Kristom, ktorý je Svetlo sveta. S deťmi sme sa ponorili do jednotlivých zastavení Cesty svetla. Cesta svetla, nazvaná ako Via Lucis, nadväzuje na cestu kríža. Začína sa pri hrobe, z ktorého vyráža výbuch radosti z Kristovho zmŕtvychvstania a vrcholí na vrchu Tábor, presnejšie vo večeradle […]

Continue Reading

Eucharistia ako DAR

Piatková katechéza pre deti niesla názov Eucharistia ako dar. Povedali sme si, že Eucharistia je ten najväčší dar, lebo je dôkazom Ježišovej lásky voči človeku. Svätý Ján Pavol II. vnímal Eucharistiu ako dar a vyjadril to nasledovnými slovami: „Cirkev prijalaEucharistiu od Krista, svojho Pána, nie ako jeden z mnohých darov, […]

Continue Reading

Ježiš nás učí darovať sa druhým

Predposledná pôstna katechéza nás naučila, aby sme sa vedeli darovať druhým. Názornou ukážkou nám bol v úvode katechézy zemiak. Povedali sme si, že keď sa zemiak zasadí do zeme, alebo keď ostane dlho do jari v pivnici, tak postupne v pivnici ako aj v zemi vypustí malé a neskôr väčšie hľuzy (akoby […]

Continue Reading