EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ 2019

V nedeľu 27. januára sa kresťania nášho mesta stretli na Ekumenickej pobožnosti, ktorá sa konala pri príležitosti ukončenia Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (18.–25. 1.). Tohtoročné stretnutie sa konalo v Rímskokatolíckom kostole sv. Antona a témou stretnutia boli verše z Biblie ,,len o spravodlivosť sa budeš usilovať” (Dt 16,18-20).Na úvod […]

Continue Reading