Výstava „Prenasledovaní a zabudnutí“

Až do Kvetnej nedele si v presbytériu farského kostola môžete prezrieť výstavu o trpiacich kresťanochvo svete s názvom „Prenasledovaní a zabudnutí“. Na jedenástich paneloch si prečítate silné príbehynašich bratov a sestier, ktorí pre vieru v Krista zažívajú prenasledovanie. Cieľom výstavy je posilniťvedomie, že všetci sme členmi univerzálnej Cirkvi a môžeme a aj máme si navzájom pomáhať.Na Slovensku môžeme […]

Continue Reading

Dobrá novina 2023

Staň sa svetlom aj TY! Samotným koledovaním ešte predchádza vysielacia svätá omša. 9.12. 2023 sme sa zúčastnili svätej omše v Kežmarku, kde pomocný biskup Mons. Ján Kuboš požehnal a vyslal koledníkov Dobrej noviny do služby ohlasovania radostnej zvesti. Tejto vysielacej sv. omše sa zúčastnilo vyše 200 koledníkov a animátorov zo Spišskej diecézy. […]

Continue Reading

Účasť našich farníkov na SDM 2023

Na tohto ročných Svetových dňoch mládeže v Lisabone sa zúčastli aj naši farníci,Palulína Halčinová, Ján Pajer a Jozef Pajer, ktorí sa nám podelili o svoje zážitky. Prvá znich Paulína Halčinová: Témou tohtoročných Svetových dní mládeže bol biblický citát, ktorý vybral pápež František: ,,Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa” […]

Continue Reading

Carlova kvapka krvi

Naši starší miništranti Adam, Milan Matej a Vladko putovali dňa 27. októbra na sv. omšu ku cti bl. Carla Acutisa v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku. Pri sv. omši, ktorú celebroval kežmarský pán dekan vdp. František Trstenský, miništrovali a počas nej boli vystavené relikvie ich obľúbeného nebeského priateľa Carla Acutisa. Bl. Carlo Acutis zomrel […]

Continue Reading