Mikuláš nás prekvapil svojou vynaliezavosťou

V nedeľu 6. decembra sme mali na sv. omši „nezvyčajne“ väčší počet detí. V úvode sv. omše sa ich pán kaplán opýtal, že prečo ich prišlo tak veľa. Usmiali sa a prikývli, že čakajú Mikuláša. „A cez sv. omšu príde kto?“ pokračoval pán kaplán. „Ježiš“ odpovedali zborovo deti. A naozaj musíme naše deti pochváliť, že sa celú sv. omšu správali slušne a dodržali všetky potrebné opatrenia. A čo Mikuláš? Ten nás všetkých po sv. omši prekvapil svojim príchodom. Rozdal našim deťom balíčky a deti sa s ním s radosťou odfotili vonku pri kríži. Ďakujeme tohtoročnému Mikulášovi, že sa nenechal odradiť ani blatom, keďže snehu nebolo, ani nebezpečnou chorobou a potešil naše deti.

You may also like