Duchovna obnova žien na Sigorde

V dňoch 27. až 29. júla 2023 sa v Centre rómskej misie na Sigorde pri Prešove konala už tradičná duchovná obnova pre ženy. Na duchovej obnove sa zúčastnilo približne 80 rómskych žien. Nechýbali ani ženy od nás: Lucka, Katka, Otilka a Kika. Témou tohtoročného stretnutia bolo podobenstvo o desiatich pannách. Ženy takmer tri dni rozjímali  nad tým, ako byť múdrou a pripravenou na ženíchov, teda Ježišov príchod. Okrem prednášok, bohoslužieb, modlitieb, časov stíšenia mali aj čas na zdieľanie a vzájomné spoznávanie sa a prehlbovanie priateľstiev. Znovu prišli aj nové ženy, ktoré takéto stretnutia nezažili a ich vďačnosť za duchovné občerstvenie bola obrovská. Obnovu zorganizovala koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov pani Renátka Ocilková v spolupráci s pastoračnými pracovníčkami Martinou  Číkošovou a Renátou Bílou.

You may also like