Rómska púť v Gaboltove 2023

Najvýznamnejšie pútnické miesto Košickej arcidiecézy, Gaboltov, je už tradične na prvú augustovú nedeľu zaplavené veriacimi srdciami našich Rómov. Aj tento rok 6. augusta sme sa vydali na toto pútnické miesto spojené predovšetkým s úctou ku Panne Márii Karmelskej.   

Kultúrno-duchovný program začal pútavým divadlom zo života blahoslavenej Rómky Emílie, ktoré nacvičili mladí so sestrami z Jarovníc a pod vedením režisérky programu – Danky Matejovej. Tá sa podieľala i na realizácii príprav piesne o bl. Emílii, ktorá mala svoju premiéru práve túto nedeľu na púti v Gaboltove. Do modlitby ruženca sa postupne zapojili účastníci z piatich rómskych diel na východe Slovenska, piaty desiatok patril nám, pútnikom z Krížovej Vsi.

Ako uviedol jeden z organizátorov púte a tajomník Rady pre Rómov a menšiny – kňaz Peter Bešenyei,  tento rok je hlavná téma venovaná španielskej mučeníčke a Rómke – blahoslavenej Emílii. „Chceme, aby Rómovia vedeli, že Cirkev pozná a vníma aj osobnosti tohto národa, že aj Rómovia sa môžu stať a stávajú sa svätými. S blahoslavenou Emíliou sa zoznamovali už počas prípravy na Púť Rómov cez modlitbu Deviatnika k bl. Emílii, a aj program tu na púti bezprostredne predchádzajúci svätej omši bol venovaný poznávaniu života tejto zaujímavej ženy.

Po divadle, piesňach i modlitbe nasledovala svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup – metropolita a predseda KBS Mons. Bernard Bober. Kazateľom bol salezián Marián Maťaťa, pôsobiaci momentálne na Luníku IX. Aj jeho príhovor sa dotkol rómskej blahoslavenej Emílie Fernández Rodríguez. „Emília sa stala mučeníčkou počas občianskej vojny v Španielsku. Uväznená bola  v čase, keď bola tehotná a vďaka vedeniu spoluväzenkýň (neboli to Rómky) sa naučila vo väzení modliť a aj reálne prijala vieru. Ľavicový režim v Španielsku v tom čase aktívne potláčal náboženské prejavy, a tak vedúca väznice chcela od Emílie zistiť, kto ju to naučil. Ona to neprezradila. Emília vo väzení porodila svoju dcéru Angelu a po necelých dvoch týždňoch zomrela na vykrvácanie a pre zlý zdravotný stav. Bola len pokrstená, nikdy nebola na sv. spovedi, nikdy sa nezúčastnila sv. omši, neprijímala Kristovo telo, nebola pobirmovaná. Bola len obyčajná rómska kočovníčka, a aj napriek tomu dosiahla mučeníctvo.“

V závere otec biskup Bernard Bober pozdravil a poďakoval všetkým organizátorom i všetkým pútnikom. Už teraz s radosťou pozval všetkých na budúcoročný jubilejný 30. ročník Rómskej púte v Gaboltove.

You may also like