Púť Rómov v Gaboltove

Tohtoročná Púť Rómov v Gaboltove v nedeľu 7. augusta 2022 sa niesla v duchu spomienky na stretnutie pápeža Františka s Rómami na Luníku IX a oživenia si jeho posolstva pre Rómov. Po dvojročnej prestávke to bol to 28. ročník stretnutia Rómov na gaboltovskej hore Karmel. „Amaro papežis“ toto zvolanie stále zneje v našich srdciach. Program púte začal popoludní o 14:00. V ňom sme si pripomenuli posolstvo pápeža Františka pre Rómov zo stretnutia na Luníku IX a duchovný program, ktorý ho predchádzal. Aj na púti v Gaboltove bol pripravený hudobno – modlitbový program pretkávaný svedectvami z ovocia návštevy pápeža Františka na Slovensku.  Z Krížovej Vsi sme sa vybrali na púť jeden celý autobus. Naši miništranti a ženy z modlitbového spoločenstva sa modlili prvý desiatok v duchovnom programe púte. Po modlitbách, chválach a svedectvách nasledovala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval J. E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. Všetci sme vnímali, že posolstvo a ovocie stretnutia pápeža Františka s Rómami na Luníku IX je v každom z nás stále živé a účinné.

You may also like