V očakávaní príchodu Božieho Ducha

„Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: “Abba, Otče!” (Rim 8,15)

Priblížiť sa k Bohu Otcovi v Duchu Svätom a naplniť sa Jeho darmi a láskou – to bola túžba našich sŕdc po uvoľnení opatrení a plní vďačnosti voči nášmu Bohu sme slávili Turičnú vigíliu v sobotu 22. mája o 19:30 v našom pastoračnom centre.

Liturgia vigílie nás postupne cez hymnus VeniCreator, počúvanie Božieho slova, ktoré zaznelo aj v rómskom jazyku, postupne vovádzala k otvorenosti srdca pre vyliatie Ducha Svätého. V homílii nám pán kaplán hovoril o podmienkach, ako žiť v Duchu Svätom, a tiež pred čím sa máme chrániť, aby sme neochabovali na ceste viery. Vďaka všetkým, ktorý prišli načerpať a zjednotili sa v modlitbe a otvorenosti pre Ducha Svätého.Vyprosujeme si vzájomne dary Ducha Svätého, aby jeho ovocie lásky, pokoja, vernosti, trpezlivosti, miernosti, znášanlivosti, nás posväcovalo a mohlo účinne pôsobiť v našich rodinách, školách, pracoviskách, spoločenstvách a v celej Cirkvi.

Príď Duchu Svätý do našich sŕdc, lebo ťa veľmi potrebujeme!

You may also like