Slávnosť prvého svätého prijímania

Dňa 30. mája 2021 sa v našom pastoračnom centre v Krížovej Vsi konala slávnosť prvého svätého prijímania. Dvadsaťsedem detí prvýkrát prijali Pána Ježiša. Detisa pripravovali pod vedením pána kaplána, pastoračných asistentiek a pomocných animátoriek. Vďaka ich šikovnosti a túžby prijať Pána Ježiša bola slávnostná sv. omša na Božiu oslavu i potešenie ich rodičov.V jej závere sa krásne poďakovali Ježišovi, rodičom, aj pánu kaplánovi. Každé dieťa odovzdalo svojim rodičom list vďaky za starostlivosť, výchovu, aj lásku. Deťom sa naďalej venujeme astretávame sa s nimi dvakrát do týždňa na stretkách„Malých učeníkov“. Prvoprijímajúcim deťom  vyprosujeme, aby plnohodnotne spoznávalisilu Kristovho Tela a Krvi a utvrdili svoje spojenie s Kristom. Aby spoznávali, aká veľká  je Božia láska a jeho milosrdenstvo. Nech sú vernými Kristovými ovečkami, cítia Ježišovu náruč a silu jeho Krvi a Tela. Budeme sa za nich stále modliť, aby rástli v Ježišovej láske.

You may also like