Boh tróni na chválach svojho ľudu

V sobotu večer 14. augusta sme sa zišli na dvore nášho pastoračného centra pri kríži, aby sme v modlitbe, chvále a počúvaní Božieho slova vzdali úctu nášmu Pánovi. Zo srdca ďakujeme naším mužom a chlapcom z kapely Peťovi, Mirovi, Milanovi, Jožkovi a Lukášovi za službu pri modlitbe. Počas modlitby sme sledovali v krátke pasáže z filmu o Ježišovi o stretnutí Ježiša so Samaritánkou pri Jakubovej studni a o vzkriesení Lazára, po nich nás Peťo povzbudil krátkym slovom k úprimnejšiemu vzťahu s Ježišom, ktorý má moc uzdraviť a zmeniť srdce každého človeka. Nech je Bohu chvála za tento čas modlitby pod hviezdnatou oblohou.

You may also like