Naše centrum sa naplnilo vďakou pre všetky mamy

Slovo MAMA sme sa takmer všetci naučili vo svojom živote povedať ako prvé. Ako povedal ktosi múdry – mama dokáže nahradiť mnohých, ale mamu nenahradí nikto. Mama je Boží tvor, ktorý poslal Boh na túto zem, aby bola s nami. Najskôr nás nosila pod svojím srdcom, priviedla nás na tento svet, učila nás prvé kroky a prvé slová. Stála nad našou postieľkou vo dne či v noci, bála sa o nás, keď sme boli chorí… Priviedla nás do školy, tešila sa z našich úspechov a trápila sa nad našimi neúspechmi. Teší sa spolu s nami, keď sa smejeme a plače spolu s nami, keď nám je smutno.

Aj tento rok sme s našimi deťmi z CCVČ pripravili  slávnostnú akadémiu ku Dňu matiek, ako prejav lásky a vďačnosti pre všetky mamy, staré mamy i krstné mamy.

Bohatý program sa začal v nedeľu 12.mája o 15.00 hod. popoludní. Takmer 90 minút hovoreného slova, modlitieb za mamy, piesní, básní, tanca i tvorivej dramatiky “Kľúče od pravého sťastia” sme ukončili odovzdaním kvetov prítomným mamám a sladkých odmien účinkujúcim deťom.

Vďaka Ti Pane za svoju Matku, ktorú si nám dal aj za našu Matku, ale vďaka aj za všetky naše mamy, ktoré si nám dal ako veľký dar.

Zo srdca ďakujem za pomoc a spoluprácu pri príprave programu Zdenke Horváthovej, Kike Kolárovej a Lulu Hangurbadžovej.

Naše kultúrno aktivity realizujeme aj vďaka „Projektu misijných pracovísk v rómskych komunitách“ realizovaného s finančnou podporou Vlády Slovenskej republiky.

Ľubka Pitoňáková, riaditeľka CCVČ

You may also like