Bez Roba aj s Robom… výročná spomienka na Róberta Neupauera

Dňa 4. mája 2020 uplynul rok od odchodu nášho Robka do domu Nebeského Otca. Preto sme sa v nedeľu 3. mája 2020 v rámci epidemiologických opatrení počas prvej vlny koronavírusu zišli na modlitbovom stretnutí pri Robovom hrobe na “Novom” cintoríne v Kežmarku. Modlitba sa niesla v duchu viery, nádeje a lásky, ktorá nás spája so spoločenstvom zosnulých. Na stretnutí sa zišli Marta, Samko a najbližší členovia Robovej rodiny, ľudia zo spoločenstva z Kežmarku a samozrejme veriaci Rómovia z Krížovej Vsi, ktorým Robo slúžil. V priestoroch pastoračného centra v Krížovej Vsi sme umiestnili pamiatku na Roba – jeho fotografiu so životným mottom: “Som neužitočný sluha, ale milovaný syn.” Táto pamiatka je však len zlomkom toho, čo miestni obyvatelia nosia vo svojich srdciach, keď stále spomínajú na Robove slová, ohlasovanie evanjelia, prácu a spoločné zážitky s ním. Robo vďaka Ti, že na nás pamätáš aj z domu nášho Nebeského Otca!  

You may also like