Duchovná obnova žien na Sigorde

Veľká túžba našich žien po prehĺbení vzťahu s Bohom sa naplnila vo štvrtok 6. augusta, keď odcestovali na Duchovnú obnovu  žien na Sigord. Podľa ich slov duchovná obnova ich obohatila novým pohľadom vo svetle Božieho slova  na hodnotu ženy a jej materstva. Prednášky boli spečatené svedectvami a časom osobnej i spoločnej modlitby. Hlavným lektorom bol pán Doc. RNDr. Jozef Mikloško DrSc.. Podľa ich slov ich najviac obohatili prednášky o „chcených a nechcených“ deťoch a ich výchove.  

You may also like