SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA

Vzhľadom na danú situáciu s karanténnymi opatreniami a rekonštrukciou kostola sa slávnosť prvého sv. prijímania prekladá na september 2020. Presný dátum oznámime čo najskôr.