Denný detský tábor „Noe“

Na konci júla  mali naše deti denný detský tábor nazvaný  NOE. Tábora sa zúčastnilo asi 50 detí. Hneď v prvý deň, pondelok 20. júla, začali naše deti spoznávať biblický príbeh o Noemovi a potope sveta. Deti  sme viedli k vďake za Božiu starostlivosť o Noema a jeho rodinu v čase potopy sveta. Program tábora vypĺňali rôzne aktivity zamerane na kreativitu a rozvoj vzájomných vzťahov deti – výroba zvieratiek a korábu z papiera, príprava a prezentácia biblických scénok. Naše deti mali najväčšiu  radosť zo stavby obrovského korábu  v sále pastoračného centra. Každý deň sme deti viedli k spoločnej modlitbe a oslave Boha spevom. Vo štvrtok sme tábor zakončili  návštevou kostola v dedine.

You may also like