Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju za podporu nášho projektu.

Budova Rómskeho duchovno-spoločenského strediska (RDSS) v Krížovej Vsi, umiestnená v miestnej rómskej komunite, slúži pre miestnych obyvateľov od septembra 2007. Budova bola majetkom Komisie pre mládež v Spišskej diecéze a od roku 2019 patrí Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Spišská Belá. V jej priestoroch realizuje svoju pastoračnú činnosť katolícka cirkev na slúženie sv. omší, modlitbové stretnutia a formačné stretnutia pre dospelých, deti a mládež. V budove má svoje elokované pracovisko Súkromná spojená škola Kežmarok, v troch miestnostiach má krajčírske dielne pre mladé šičky. Naše priestory tiež slúžia pre Cirkevné centrum voľného času, ktoré v popoludnajších hodinách realizuje záujmové krúžky pre deti a mládež z miestnej komunity – šikovníček, biblický krúžok, tanečný, škola hrou… . Naším stálym záujmom je, aby budova prispievala k sociálnemu, kultúrnemu a duchovnému rozvoju miestnej komunity.

Hlavnú časť budovy RDSS na prízemí tvorila veľká sála, ktorá sa v posledných rokoch skoro výlučne používala na liturgické účely – slávenie sv. omší, adorácií a modlitieb. Okrem duchovných akcií sa v nej realizovali aj nácviky miestnej hudobnej kapely, podľa potreby krúžky CCVC, prípadné akcie (Miss bábika, karneval…) a hlavne aktivity denného letného tábora. Keďže veriaci z miestnej rómskej komunity si zvykli chodiť na sv. omše a slávenie sviatkov do budovy RDSS, vznikla v posledných rokoch potreba vybudovania výlučne liturgického priestoru – kaplnky v tejto budove. Nová kaplnka vznikla predelením tejto veľkej sály na kaplnku a menšia časť na spoločenskú miestnosť určenú na krúžkovú činnosť a iné akcie.Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá je vďačná podpore Prešovského samosprávneho kraja cez grantový program „Výzvy poslancov PSK“, vďaka ktorej sme v novovzniknutých priestoroch osadili dve dvojkrídlové protipožiarne hliníkové interiérové dvere vedúce zo vstupnej chodby do spoločenskej miestnosti a zo spoločenskej miestnosti do kaplnky.

You may also like