DO Sigord

Vo štvrtok 22. júla 2021 sa v Pastoračnom centre GRM na Sigorde pri Prešove začala trojdňová duchovná obnova pri zachovaní protiepidemiologických opatrení pre ženy a dievčatá z východného Slovenska, na ktorú sme zaviezli aj 13 žien a dievčat z Krížovej Vsi. Vyprosujeme im Božie požehnanie a ochranu Panny Márie počas programu, ktorý zastrešuje p. Renáta Ocilková z komisie pre pastoráciu Rómov pri KBS. Duchovnú obnovu sme začali sv. omšou, ktorú odslúžil p. kaplán Martin Schreiner, v homílii vyzdvihol nasledovania hodné svedectvo života sv. Márii  Magdalény, ktorej sviatok bol práve v ten deň. Odzneli tam témy týkajúce sa života bežného kresťana (hriech voči sebe, hriech voči spoločenstvu, hriech voči Bohu, modla-vernosť Boha, projekt Omama). Pani Renáta Ocilkova v priebehu duchovnej obnovy hovorila krátke svedectvo o tom ako sa dostala k pastorácii Rómov. Najkrajším momentom duchovnej obnovy bolo podpísanie bianko šeku, ktorým sme svoj život odovzdali Bohu.

You may also like