Milión detí sa modlí ruženec

Október je mesiac, keď sa spolu s našou Nebeskou Matkou Pannou Máriou modlíme ruženec. Aj tento rok sa naše deti zapojili do modlitbovej ružencovej akcie „Milión detí sa modlí ruženec“. V pondelok 18. októbra 2021 počas poobedňajšieho krúžku „Malých učeníkov“ uplietli z cukríkov Panne Márii ruženec. Pre deti to bola obeta, aby sladkosti nerozbaľovali a „nedávali do bruška“ ale z nich uplietli ruženec, ktorý použili pri modlitbe na nasledujúci deň pred sv. omšou. Nech Pán Ježiš a Jeho Matka odmenia modlitbu a obetu našich detí za pokoj a mier vo svete. Každý rok posiela Panna Mária deťom list, ktorý im prečítal pán kaplán pri sv. omši. V liste im Panna Mária vyrozprávala príbeh o zázračnom vybudovaní schodiska v kaplnke Sestier Panny Márie z Loretta v meste Santa Fé v štáte Nové Mexiko. Schodisko údajne vybudoval jej ženích sv. Jozef. Aj tento rok Božia Matka nás povzbudila a dodala nám nádej, aby sme sa v každodenných starostiach utiekali k nej a k sv. Jozefovi, ktorého rok momentálne prežívame v cirkvi. 

You may also like